Opleiding Industrieel Brandwacht (heetwerkwacht)

U wordt opgeleid als Industrieel Brandwacht (heetwerkwacht) om ingezet te worden in de (petro-) chemische en maritieme industrie.

Om in aanmerking te komen voor onze opleiding tot Industrieel Brandwacht (heetwerkwacht) dient u
te voldoen aan de volgende eisen;

1. Onbesproken gedrag (VOG verklaring omtrent gedrag)
2. Minimaal 18 jaar oud
3. In bezit van rijbewijs en auto
4. Bereid om mee te werken aan de medische keuring
5. Bereid om continue diensten te draaien
6. Woonachtig in de provincie
Zuid Holland of Zeeland

Voldoet u niet aan bovengenoemde minimale eisen dan kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen.

Opleidingsplan
De opleiding bestaat uit het behalen van onderstaande erkende certificaten.

1. Medische goedkeuring (voor werken met ademlucht)
2. Certificaat mangat- / buitenwacht SSVV
3. Certificaat werken met ademluchtbescherming SSVV
4. Certificaat werken met kleine blusmiddelen en water- en schuim voerende armaturen SSVV
5.
Certificaat gasmeten ex ox tox SSVV

Mocht u reeds over 1 of meerdere geldige certificaten beschikken dan krijgt u daar vrijstelling voor.

Functieomschrijving

De industriële brandwacht (heetwerkwacht) houdt toezicht op personen die hoogrisico c.q. heetwerk werkzaamheden uitvoeren. Dient maatregelen te nemen en instructies op te volgen, voorgeschreven binnen het werkgebied, ter voorkoming van brand en calamiteiten
op plaatsen waar door werkzaamheden risico’s voor personen en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan. Voorts houdt deze toezicht op de algemene (brand)veiligheid, spreekt medewerkers aan bij overtreden van de voorgeschreven maatregelen, treedt
adequaat op in geval van een calamiteit, pro actieve houding op het gebied van veiligheid en maakt dagrapportrages op.

Wil je meer informatie over ons opleidingstraject en bijbehorende opleidingskosten, dan verzoeken wij je vriendelijk om hier je gegevens in te vullen.

*LET OP: Een onvoorwaardelijke eis is
dat kandidaten van Onbesproken Gedrag zijn.
(een persoon is van onbesproken gedrag als hij of zij niet in een justitieel of politieel register voorkomt)
Ben je niet van onbesproken gedrag, dan heeft solliciteren geen zin want
dat val je in de sollicitatie-, en screeningsprocedure af.