Heetwerkwacht

De heetwerkwacht houdt toezicht op personen welke hoogrisico c.q. heetwerk werkzaamheden uitvoeren.

De heetwerkwacht dient maatregelen te nemen en instructies op te volgen, voorgeschreven binnen het werkgebied, ter voorkoming van brand en calamiteiten
op plaatsen waar door werkzaamheden risico’s voor personen en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan.

Voorts houdt deze toezicht op de algemene (brand)veiligheid, spreekt medewerkers aan bij overtreden van de voorgeschreven maatregelen, treedt adequaat op in geval van een calamiteit, pro actieve houding op het gebied van veiligheid en maakt dagrapportrages
op.

Het werkgebied bestaat uit de installatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook de directe omgeving aangezien hierdoor risico’s van buitenaf kunnen ontstaan. In geval van een incident moet adequaat ingegrepen worden, en moeten omstanders en
hulpverlenende instanties bijvoorbeeld bedrijfsveiligheidsdienst, (bedrijfs-)brandweer, ambulance gealarmeerd worden.

Onze heetwerkwachten voldoen aan de volgende kwalificaties;

  • Basisveiligheid VCA
  • Gasmeten (EX-OX-TOX)
  • Werken als buitenwacht
  • Training kleine blusmiddelen en watervoerende armaturen
  • Ervaring in de industriële, (petro-) chemische sector