Brandwacht

Brandwacht voor een veilige werkomgeving 

Bent u voorbereid op onveilige situaties binnen of rondom uw bedrijf? Bij onderhoudswerkzaamheden of productieproces in de zware industrie, petrochemische industrie, scheepvaartindustrie en offshore-industrie is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat brandwachten paraat staan. In het geval van brandgevaarlijke situaties of andere risicovolle situaties op uw werkterrein waar ‘heetwerk’ werkzaamheden worden uitgevoerd zijn brandwachters onmisbaar. Een belangrijk aspect bij brandbeveiliging van uw bedrijf.

Uw werknemers lopen op deze werklocaties risico’s op onveilige situaties. De brandwachten van Royaal Security Services houden zich bezig met activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en controleren van gevaarlijke situaties op risicovolle plaatsen waar gewerkt wordt door uw werknemers.

Brandwachten van Royaal Brandwachten Services voor uw bedrijf, voor veiligheid en brandpreventie! Veiligheid. Daar gaan we samen voor! U ook?

Ik wil meer informatie

Brandwacht voor een brandveilige situaties

Het inschakelen van brandwachten roept vraagtekens op. Wat houdt een brandwacht in en wat doet een buitenwacht nou eigenlijk? Brandwachters zijn opgeleide mannen en vrouwen tot brandweerman/vrouw. Deze brandwachten, ook bekend als luikenwacht, worden op advies van gemeenten, verzekeringen, preventie medewerkers en diverse andere partijen die gerelateerd zijn aan de brandweer, ingezet. We noemen brandwachten, ook wel mangatwachten of luikenwacht.

De brandwachten zijn opgeleid en inzetbaar in de industrie tijdens onderhoudswerkzaamheden van uw bedrijf. Daar waar werkzaamheden plaats vinden kunnen er zich verschillende vervelende situaties voordoen. Belangrijk bij brandwachters is dat de brandwachter kleine branden blust, hulpverleent, ademlucht draagt en de wacht houdt op de brand.

Bent u al voorbereid op onveilige brand situaties in uw werkomgeving? Zorg dat uw omgeving brandveilig is met brandwachten van Royaal Security Services.

Kies een brandwacht die bij u past

Wat doet een brandwacht voor mijn bedrijf?

Zodra u kiest voor een brandwacht om onveilige werkzaamheden te beveiligen tegen brandgevaarlijke situaties. Waar moet u aan denken bij de taken van een brandwachter voor uw bedrijf? Allereerst bekijken we samen met u hoe het beveiligingsplan er uit gaat zien. Aan de hand van uw wensen en behoeften stellen we taken vast waaraan een buitenwacht zich houdt.

Het takenpakket van brandwachten bestaan onder andere uit:

  • Opzetten en uitvoeren van reddingsacties en levensreddend handelen bij noodsituaties.
  • Controleren op het naleven van de veiligheidsvoorschriften
  • Continu toezicht houden
  • Werkomgeving inspecteren en evalueren. Bijvoorbeeld voor aanvang van de werkzaamheden
  • Ingrijpen bij overtredingen
  • Rapporteren

Aan de hand van bewustmaking, advies en professioneel toezicht op het gebied van brand- en werkveiligheid worden risico’s verkleind en ongevallen op uw werkgebied voorkomen.

Wanneer schakelt u een brandwacht in?

Waarom brandwachten van Royaal Security Services?

Royaal Security Services is hét beveiligingsbedrijf voor uw bedrijf. Veiligheid staat bij ons voorop. Bij ons draait het eerste plaats om een flexibele relatie tussen opdrachtgever en uitvoerder. Dat is de basis voor een stabiele relatie als het om veiligheid draait.

De brandwachters zijn buiten de petrochemie en scheepsvaartinsdustrie ook actief in de sectoren: bouw, onderwijs, zorg, detailhandel, logistiek, overheid, toerisme en recreatie en zakelijk dienstverlening.

Bent u een bedrijf die werkzaamheden verricht in brandgevaarlijke situaties of risicovolle situaties? Kies dan voor veiligheid van uw werknemers en zorg dat gevaarlijke situaties gereduceerd worden! Royaal Brandwachten Services controleert uw werkveiligheid en neemt dit uit handen. Neem contact op.

Ik wil een veilige werkomgeving


brandwachters