Royaal Brandwachten Services

Royaal Brandwachten Services levert gekwalificeerde specialistische brandwachten die zorg dragen voor de (dagelijkse) brandveiligheid, veiligheidstoezicht en advies.

Brandwachten

Op het gebied van brandpreventie zorgt Royaal Brandwachten Services voor dienstverlening in de vorm van het leveren van brandwachten, veiligheidstoezicht en advies.

Hierbij richten wij ons voornamelijk op organisaties in de zware industrie, petrochemische industrie, scheepvaartindustrie en offshore-industrie waar volgens de wettelijke verplichtingen brandwachten noodzakelijk zijn voor supervisie tijdens het productieproces of onderhoudstops.

Het gaat hierbij om activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van en controle op brandgevaarlijke situaties of het toezicht houden op risicovolle plaatsen waar ´heet werk´ werkzaamheden plaatsvinden.

Ons team van specialisten is daarnaast in staat om zelfstandig gasmetingen uit te voeren (EX OX TOX). De metingen en beoordelingen zijn de basis voor het uitbrengen van veiligheidsadvies en het kunnen vrijgegeven van een werkplek.

Verder kunnen wij dit aanvullen met het leveren van veiligheidskundige medewerkers. Zij bieden ondersteuning aan de projectleider bij het realiseren van de veiligheidsdoelstellingen. Ze bewaken de VGM en Arbo plannen en beantwoorden de operationele vragen, hierdoor neemt het veiligheidsbewustzijn zichtbaar toe.

Voorkomen is beter dan genezen en daarom starten wij eerst met een plan van aanpak dat volledig op uw organisatie en situatie is ingericht.

U bent verzekerd van deskundig advies en grondige kennis van wet- en regelgeving, werkinstructies, planning en voorschriften. Onze brandwachten zijn uiterst vakkundig en worden steeds bijgeschoold. Voor ons een investering in kwaliteit en voor u de beste garantie voor uw bedrijfscontinuïteit.

Onze brandwachten zijn buiten de petrochemie en scheepvaartindustrie ook actief in sectoren zoals bouwnijverheid, zorg, onderwijs, detailhandel, toerisme en recreatie, overheid, logistiek en zakelijke dienstverlening.

Interesse in brandwachten in de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Zeeland of ergens anders in Nederland? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.

Brandwachten specialismen veiligheidspersoneel

Brandwachten specialismen combinatie brandwacht en techniek